Hop til indhold
To unge piger ligger med lukkede øjne

Den demokratiske samtale

Dette tema introducerer frihedsrettigheder, og hvad rettighederne betyder for elevernes eget liv og for vores demokrati. Der sættes fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør.

Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i samtale- og lytteøvelser samt arbejde med korte film om frihedsrettigheder og demokratisk samtale.

Arbejdet med den demokratiske samtale har til formål at lære eleverne, at de, ved at ytre sig, kan få indflydelse, og at alle har ret til at ytre sig. Eleverne lærer at lytte og vise respekt for andres holdninger.

Materialerne

Materialerne under temaet kan bruges som enkeltstående læringsaktiviteter, en sammenhængende temadag eller et temaforløb. Nedenfor finder du et forslag til program for en temadag med fokus på demokratisk deltagelse.

Se alle materialer til temaet ’Den demokratiske samtale’ (emu.dk)

Program for temadag

  • Introduktionsfilm (20-30 min.)
  • Frihedsrettighedernes betydning (60-90 min.)
  • Den demokratiske samtale (20-30 min.)
  • Tag stilling (15-45 min.)
  • Regler for den gode samtale (10-30 min.)
  • Den svære samtale (45-60 min.)
  • Ytringsfrihed (10-20 min.)
  • Styrk hinandens ytringsfrihed (15-25 min.)

Flere temaer til udskolingen

Demokratiske fællesskaber

Demokratiske handlekompetencer

Demokratisk deltagelse

Kildekritik og kritisk refleksion

Sæt dit aftryk