Hop til indhold

Fællesskabende adfærd på fællesområder

To inspirationsfilm sætter fokus på, hvordan fællesområder kan blive en del af unges dannelse i fællesskab og medborgerskab – i stedet for det modsatte. Filmene er tænkt som et oplæg til en fælles refleksion og et efterfølgende udviklingsarbejde.

Det klassiske arbejde med trivsel i skoler og på institutioner har ofte taget afsæt i kommunikationen i klasseværelset og elevers indbyrdes relationer. Med to nye film om forebyggelse af konflikter på skolers fællesområder, udvider Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejdets fokus til også at omfatte fællesarealer. Fællesarealer er nemlig, ifølge Jon Valdemar Andersen direktør for center for konfliktforebyggelse, afgørende, hvis skoler vil understøtte elevernes samarbejde, fællesskab, trivsel og glæde.

 

Hvis skoler og ungdomsuddannelser skal styrke børn og unges egne til at indgå som medborgere i et demokratisk samfund, er det vigtigt, at hele skoledagen er rundet af en fællesskabende og demokratisk kultur. Det kræver, at vi sætter fokus på elevernes og vores egen adfærd – både inde i klasseværelset og i særdeleshed uden for klasseværelset. Jon Valdemar Andersen har i de to undervisningsfilm konkrete bud på, hvordan konflikt og splittelse forebygges.

 

Den første film ” Konflikter på fællesarealer: Adfærd” stiller skarpt på, hvorfor der ofte opstår konflikter på fællesarealer, og hvilke initiativer man som lærer og ledelse kan sætte i gang for at løse og forebygge konflikter. Jon Valdemar Andersen understreger vigtigheden af, at der blandt skolens medarbejdere er klarhed omkring, hvilken type adfærd der ønskes – både verbalt og nonverbalt. Han opridser bud på typer af konflikter og giver inspiration til de forskellige typer fællesområder, hvor skoler bør undersøge behovet for at arbejde med fællesskabende adfærd. 

Filmen kan ses nedenfor.

 

Den anden film ”Konflikter på fællesarealer: Regler” handler om de regler som findes på skoler og ungdomsuddannelser, og hvordan de kan gøres tydeligere. Jon Valdemar Andersen peger på asymmetrien imellem, hvordan vi formelt forstår en regel og uformelt forholder os til brud på reglen, som en tilbagevendende anledning til misforståelser og konflikter blandt medarbejdere og i forholdet til de unge. Selvom det opklarende arbejde med formelle og uformelle regler ikke er nemt, gives der i filmen et bud på, hvordan det forholdsvist simpelt kan indledes.

Filmen kan ses nedenfor.

Begge film lægger op til en kollegial drøftelse mellem lærere, ledere og elever. For hvis regler for god adfærd på skolen skal overholdes, skal de gælde på alle steder, tidspunkter og ikke mindst være klare for alle.