Negativ social kontrol og ekstremisme

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration udviklet to foldere om henholdsvis negativ social kontrol og ekstremisme.

De to foldere om negativ social kontrol og ekstremisme er henvendt til lærere, undervisere og skoleledere og har til formål at skabe øget kendskab til opmærksomhedspunkter og bekymringstegn samt handlemuligheder i arbejdet med negativ social kontrol og ekstremisme.

Hovedindhold i folder om negativ social kontrol

  • Forklaring af negativ social kontrol
  • To case historier om negativ social kontrol
  • En række bekymringstegn, som lærere, undervisere og skoleledere kan benytte til at vurdere, om der er behov for handling
  • Handlemuligheder på baggrund af bekymringstegn
  • Kontaktoplysninger for mere information

Folderen kan hentes her på siden.

Hovedindhold i folder om ekstremisme

  • Forklaring af forståelsen af ekstremisme
  • En række opmærksomhedspunkter, som lærere, undervisere og skoleledere kan benytte til at vurdere, om der er behov for handling
  • To case historier om ekstremisme
  • Handlemuligheder på baggrund af opmærksomhedspunkterne
  • Kontaktoplysninger for mere information

Folderen kan hentes her på siden.