Hop til indhold

Det' mit liv - eller er det?

Social kontrol og æresrelaterede konflikter bliver diskuteret heftigt af politikerne og i medierne. Men hvad betyder social kontrol egentlig i virkeligheden?

Med DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? får du som underviser et redskab til at tale om social kontrol med dine elever. Samtidig giver materialet dine elever anledning til at reflektere over og tage stilling til hvad social kontrol dækker over, om de selv har oplevet noget grænseoverskridende, og hvem der egentlig bestemmer hvad i deres liv. Aktiviteten er således en platform for undervejs og efterfølgende bedre at kunne gå i dialog med eleverne om social kontrol og få dem til at forholde sig til fænomenet for at styrke dem i at træffe egne valg. DET' MIT LIV - ELLER ER DET? er udarbejdet i samarbejde med C:ntact, og du kan læse mere her: www.contact.dk.

Tilrettelæggelse

Aktiviteten består af fem personlige fortællinger fortalt via podcast eller film og dertilhørende arbejdsspørgsmål. Efter podcast og filmene er der et tema-afsnit, hvor eleverne skal arbejde med emner relateret til social kontrol gennem en række uddybende spørgsmål. Til slut er der forskellige øvelser, der på en sjov og aktiverende måde inddrager eleverne til videre bearbejdning af social kontrol som fænomen bl.a. gennem rollespil. Her på siden kan du hente: Elevmaterialet og lærervejledningen.

Aktivitetens opbygning

Introduktion

Introducer eleverne til begrebet social kontrol, som beskrevet i lærervejledningen til materialet. Her er det også forklaret, hvordan du som lærer introducerer de forskellige øvelser, der er en del af det samlede materiale.

Podcast og film

Afspil de personlige fortællinger for eleverne. Fortællingerne berører blandt andet emner som opdragelse, mobning, gruppepres og at stå ved sig selv. Til hver film knytter der sig nogle arbejdsspørgsmål. I kan arbejde med alle fem fortællinger eller udvælge nogle.

Temaer

Efter podcast og filmene er der et temaafsnit, hvor eleverne arbejder med emner relateret til social kontrol gennem en række uddybende spørgsmål. Temaerne er: frygt-fordomme, selvtillid-selvværd, skam-skyld og gruppepres.

Øvelser

Til sidst rummer DET’ MIT LIV – ELLER DET? en række øvelser, som vil styrke eleverne i at reflektere over deres holdning til social kontrol, og hvad de synes går ”til grænsen” vs. ”over grænsen” for, hvad der er acceptabelt eller ej. Det handler ikke om, at eleverne skal komme frem til ét rigtigt svar, eller én rigtig måde at se tingene på, men er i stedet en øvelse i at kunne snakke sammen om hinandens forskelle og ligheder.