Et samarbejde med den boligsociale indsats kan styrke jeres arbejde

Læs og bliv klogere på, hvordan den boligsociale indsats kan understøtte jeres arbejde med at styrke børn og unges livschancer. Brug dem til at udvikle nye løsninger på de udfordringer, som I oplever i mødet med udsatte børn og unge fra udsatte boligområder.

Mange skoler med en høj koncentration af udsatte elever ligger i nærheden af udsatte boligområder, som har en boligsocial indsats. De boligsociale indsatser er blandt andet sat i verden for at styrke børn og unges livschancer i de udsatte boligområder.

De boligsociale indsatser arbejder både med at klæde sårbare forældre i udsatte boligområde på til at støtte deres små og store børn på deres vej igennem det danske samfund gennem fx familiekurser og familienetværk. Gennem fritidsjobs og kreative udviklingsforløb arbejder de boligsociale indsatser også med at give unge handlekompetencer og sociale kompetencer til at blive bevidste aktører i eget liv og klæde dem godt på til at begå sig i samfundet.

De boligsociale indsatsers fornemste opgaver er at understøtte de aktører i boligområderne, som arbejder med børn og unge, som fx børnehaver, skoler og fritidstilbud. Hvor børnehaver, skoler og fritidstilbud har en fast kerneopgave at løse hver dag, har de boligsociale indsatser frie ressourcer at kaste ind i udviklingsforløb og udvikling af nye løsninger på kendte problemstillinger i samarbejde.

De boligsociale indsatser er derfor en oplagt samarbejdspartner for børnehaver, skoler og fritidstilbud når det kommer til at give en særlig indsats til boligområdernes udsatte børn.

På CFBU’s hjemmeside kan du finde et danmarkskort, som viser, hvor i landet, der er boligsociale indsatser og finde vores publikationer med mange gode eksempler på indsatser, som er blevet til i samarbejde mellem boligsociale indsatser og lokale institutioner.

Min Makkerlæser – Min Ven

Min Makkerlæser – Min ven er et godt eksempel på, hvordan skoler og boligsociale indsatser kan samarbejde om at styrke både små og store elever. Og et godt eksempel på, at den boligsociale indsats kan understøtte skolens kerneopgave – nemlig at hjælpe børn i indskolingen godt i gang med at læse.

Indsatsen er en læsetræningsindsats – baseret på den velunderbyggede metode paired reading - for børn i 1. og 2. klasse, som er i risiko at få læsevanskeligheder, fx fordi deres forældre ikke har mulighed for at støtte op om deres læsning derhjemme.

Samtidig er den en fritidsjobindsats, hvor teenagere fra lokalområdet ansættes til at læsetræne med de små. Herigennem får de trænet deres sociale og kommunikative kompetencer og får erfaringer med at varetage et job.

Derudover er der den positive sideeffekt, at der skabes positive relationer på tværs af aldersgrupper og årgange i lokalområdet og skolen. De små makkerlæsere får positive rollemodeller omkring skolegang, som kan overskygge den hårde kerne, som står nede på torvet. Og de store makkerlæsere får en positiv oplevelse med at ”gøre en forskel” for at andet menneske og vokser med oplevelsen af at være et forbillede.

Du kan læse mere om indsatsen og samarbejdet med den boligsociale indsats her.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så ring til specialkonsulent Nana Øland Frederiksen på telefon 26 23 63 03 eller skriv på nfr@cfbu.dk.