Kritisk tænkning / Critical thinkning

Målgruppe og fag: Elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Fagene dansk, samfundsfag og engelsk.

Filmen kan sættes på direkte foran klassen, hvor øvelsen bliver gennemgået for eleverne.

 

Filmen er også lavet i en engelsk version, hvor den er oplagt at sætte på i en engelsk time, hvor eleverne kan arbejde med emnet på engelsk.