Social kontrol og kritisk tænkning

Målgruppe og fag: Elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Fag: dansk, samfundsfag og kristendom/religion.

En nødvendig del af demokratisk dannelse er kritisk tænkning. At kunne forholde og ytre sig kritisk til de valg, man selv træffer, de valg andre træffer og de valg, som træffes for en. Med henblik på at styrke elevernes kritiske tænkning, skal eleverne reflektere over social kontrol, og hvordan det påvirker dem i deres hverdag.

 

Den fulde beskrivelse af øvelsen kan findes i inspirationsmaterialet på side 36.