Perspektivskift rundt om bordet

Målgruppe og fag: Elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser. Fagene dansk, samfundsfag, historie, tværfagligt forløb eller som pædagogisk aktivitet.

Demokratisk dannelse og kritisk tænkning styrkes gennem elevernes evne til at kunne skifte perspektiv. Perspektivskifte handler om at se på en sag fra flere sider og forstå og forholde sig til både saglige og ikke-saglige argumenter. Det kan understøtte klassen som et uenighedsfællesskab.

Den fulde beskrivelse af øvelsen kan findes i inspirationsmaterialet på side 19.