Hop til indhold

Redskaber til arbejdet med at styrke børns kritiske tænkning

Børns demokratiske dannelse bliver formet allerede i dagtilbud. I den sammenhæng er kritisk tænkning en vigtig byggesten i deres demokratiske udvikling. Når I, som pædagogisk personale, understøtter børnene i at være nysgerrige, eksperimentere og stille spørgsmål udvikler det deres demokratiske evner. To konkrete øvelser stiller skarpt på arbejdet med at udvikle børns evne til kritisk tænkning i dagtilbuddet.

Børn har brug for kritisk tænkning, når de udvikler deres nysgerrighed, og til at lære at reflektere over informationer og normer. Når I opmuntrer børn, der udforsker og eksperimenterer, styrker I deres lyst til at undersøge og reflektere over det, de oplever.

 

Udviklingen af børns demokratiske dannelse og kritiske tænkning forudsætter desuden, at I som pædagogisk personale reflekterer over, hvordan I giver plads til forskellige forforståelser, normer og værdier med henblik på, at alle børn, såvel som forældre, oplever at blive anerkendt og have mulighed for at deltage i dagtilbuddets demokratiske fællesskab.

 

I materialet ”Inspirationsmateriale til dagtilbud – Deltagelsesmuligheder og demokratiske fællesskaber” finder du blandt andre følgende to øvelser, der hjælper dig i gang med at arbejde med kritisk tænkning og meningsdannelse i dagtilbuddet.

 

 

  • Øvelsen ”Flere perspektiver i spil” side 13-15 er et refleksionsredskab henvendt til pædagogisk personale. Øvelsen har til formål at opdage de normer, der er styrende i dagtilbuddet og betinger børnenes muligheder for anerkendelse og deltagelse. Gennem fælles refleksion over en lang række udsagn kan øvelsen bruges til at balancere mellem at holde fast i de normer, I er fælles om og samtidig udvise åbenhed over for andre perspektiver.
  • Øvelsen ”Hvad mener du?” side 38-44 er en børneaktivitet, som både udvikler børnenes kritiske tænkning og dialogkompetencer ved at øve deres evne til at lytte, spørge ind og eksperimentere med sproget. Formålet med øvelsen er, at børnene oplever at have en stemme i fællesskabet, som ikke betinges af at kunne give rigtige svar. Aktiviteten er udformet i to varianter for at imødekomme både ældre og yngre børnegrupper og består af en lang række udsagns- og dilemmakort, som træner børnenes refleksion.

Er du lærer i gymnasiet? Læs mere og find eksempler på tre gode øvelser til arbejdet med kritisk tænkning her.