Hop til indhold

Redskaber til arbejdet med at styrke unges kritiske tænkning

I børn og unges demokratiske udvikling er kritisk tænkning en vigtig byggesten, der ruster dem til at indgå i en demokratisk dialog og skærper deres evne til at forholde sig kritisk, analytisk og reflekterende til alle former for kommunikation. Tre konkrete øvelser stiller skarpt på arbejdet med at styrke elevernes evne til kritisk tænkning i gymnasiet.

I gymnasiernes arbejde med at danne eleverne til demokratisk deltagelse og medborgerskab er kritisk tænkning en central kompetence. Den lærer eleverne at forholde sig nuanceret og kritisk til de informationer og perspektiver de præsenteres for samt klæder dem på til at indgå i demokratiske samtaler og fællesskaber.

Kritisk tænkning forudsætter evnen til at spørge undersøgende og kritisk ind til egne og andres normer. Det er imidlertid svært at få øje på normer, fordi de ofte er implicitte. Derfor er det vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig distanceret og undrende til den virkelighed, de er en del af, og at de forstår, at demokratisk handlekraft tager udgangspunkt i refleksion og undren.

I materialet ”Normer på spil i undervisningen” finder du blandt andre følgende tre øvelser, der hjælper dig i gang med at arbejde med kritisk tænkning og normundersøgende undervisning i gymnasiet.

  • Øvelsen ”Undersøg dine normer” side 9-12 er et refleksionsredskab henvendt til lærere. Øvelsen lægger op til en individuel selvrefleksion, som er en forudsætning for, at man, som underviser, kan styrke elevernes evne til kritisk tænkning. Øvelsens formål er at opdage de normer, der er styrende i undervisningen og betinger elevernes muligheder for anerkendelse og deltagelse. Det er fx særligt vigtigt at være opmærksom på, hvornår man som underviser ”egenskabsforklarer” og ”situationsforklarer”.
  • Øvelsen ”Normer på spil” side 18-20 er en god introduktionsøvelse til et forløb med normkritik og kritisk tænkning. Aktiviteten kan bruges i undervisningen til at åbenbare, hvad normer gør ved os, og hvordan vi reagerer på normer, der ikke ligner vores egne. Formålet er at skabe et afsæt for en dialog om, hvilke normer der skal gøre sig gældende i det konkrete skole- og klassefællesskab, så eleverne opnår flere muligheder for at deltage
  • Øvelsen ”Normkortet” side 24-26 træner elevernes evne til at få øje på normer forbundet med bestemte steder i samfundet. Formålet med øvelsen er, at eleverne får skabt en bevidsthed om de normer, som præger deres hverdag. Derved opnår de en forståelse for, hvordan disse normer har indflydelse på deres syn på verden, som er afgørende for elevernes mulighed for at forholde sig kritisk til den virkelighed, de møder.