Hop til indhold

Kritisk tænkning

Få inspiration til dit arbejde med kritisk tænkning i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og på ungdomsuddannelser gennem et litteraturstudie udviklet af Rambøll.

Inddragelse af virkelige problemstillinger, dialog og udveksling af perspektiver samt stilladsering af kritisk tænkning er eksempler på tiltag, som ifølge forskningen styrker børn og unges kritiske tænkning.

Hver dag bidrager dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser til arbejdet med at udvikle børn og unges kritiske tænkning. I litteraturstudiet, der kan hentes her på siden, bliver der peget på, at børn og unge udvikler deres evne til at tænke kritisk i dialoger, hvor de præsenteres for andres holdninger og perspektiver. Det kan eksempelvis være gennem gruppearbejde. Studiet fremhæver, hvordan I kan anvende indsatser og greb i jeres pædagogiske praksis, der kan være med til at opbygge, udvikle og styrke børn og unges kritiske tænkning.

Læs og få inspiration til arbejdet med kritisk tænkning her.