Hop til indhold

Redskab til at indarbejde kontroversielle emner i undervisningen

Hvordan kan man  gennemføre undervisning samtidig med, at elever lærer at tale om vigtige, men svære emner? Undervisningsmaterialet Øje for øje formår at kombinere danskundervisning med kontroversielle emner og kan bruges til at indlede arbejdet med kontroversielle emner.

Vi har et stort ansvar, som lærere og medborgere i et demokratisk land, for at lære børn at indgå i dialog med andre, som har andre værdier end dem selv. Det træner de unge i samtale, uenighed og tolerance og er en del af en demokratisk dannelse af de unge, som styrker demokratiet. Skolen spiller en vigtig rolle, når det handler om at lære at rumme andres værdier. Men nogle emner rummer store konflikter om værdier og interesser. Disse betegnes ’kontroversielle emner’ og er kendetegnet ved at vække stærke følelser og skabe spændinger – både i klasseværelset og samfundet generelt. At sætte fokus på at drøfte kontroversielle emner i skolen, kan være forbundet med store udfordringer hos lærere. En måde at tilgå udfordringen, er ved at trække de kontroversielle emner ind i undervisningen.

Undervisningsmaterialet Øje for øje er et godt eksempel på, hvordan et kontroversielt emne indarbejdes og bearbejdes i undervisningen. Materialet knytter sig til romanen Øje for øje af Bertill Nordahl & Lene Hein Sørensen, og kan bruges til at indlede dialoger om emner som identitet og social kontrol m.fl. Materialet tilbyder en række forskellige måder at arbejde med de kontroversielle emner på, som øger chancen for at stimulere forskellige typer elevers motivation og koncentration. Øje for øje giver eleverne et fælles udgangspunkt og en anledning til at tale om kontroversielle emner, mens undervisere får redskaber og selvtillid til at gøre de kontroversielle emner til en del af dagligdagen i skolen.

Undervisningsmaterialet Øje for øje er udviklet i samarbejde med folkeskolelærer Marianne Nadia Hasbo, som har sammensat og afprøvet alle læringsaktiviteterne.

Forud for anvendelsen af undervisningsmaterialet Øje for øje er det vigtigt, at klasserummet er et sikkert og trygt rum, hvor eleverne ikke er bange for at blive stigmatiseret eller marginaliseret. Læs mere og find eksempler på to gode øvelser til at undgå marginalisering af elever her