Hop til indhold

Redskaber til at undgå marginalisering af elever

Hvordan kan fagprofessionelle i gymnasiet skabe inkluderende læringsmiljøer, der modvirker marginalisering og stigmatisering af eleverne? To konkrete øvelser understøtter dit arbejdet med at undgå marginalisering af elever eller elevgrupper i gymnasiet.

En vigtig forudsætning for, at børn og unge føler et tilhørsforhold til institutioner og til samfundet generelt er, at de kan indgå i tillidsfulde relationer. Dette forudsætter, at de ikke marginaliseres i forhold til fællesskabet i deres institution eller i forhold til samfundet. Skolen spiller en vigtig rolle i at etablere trygge og tillidsfulde rum med frihed, ligeværd, tolerance og medansvar og spiller en aktiv rolle i at modarbejde marginaliserende diskrimination, fordomme, vold og stigmatisering.


I materialet ”Hvordan taler man nemt om det svære? Redskaber til dialog i gymnasiet” finder du blandt andre følgende to øvelser, der understøtter arbejdet med at etablere inkluderende læringsmiljøer, som bidrager til at modvirke marginalisering og konflikter i gymnasiet. 

 

  • Selvrefleksionsøvelsen ”Bagagekontrol – er du bevidst om din kulturelle bagage?” på side 17 er en god indledende øvelse, som både kan laves alene, med kollegaer og med elever. Øvelsens formål er at undersøge, hvilke værdier og opfattelser der ligger til grund for vores opførsel, og hvad det betyder i hverdagen. På den måde gør øvelsen opmærksom på, hvordan vores kulturelle bagage påvirker vores tilgang og håndtering af uoverensstemmelser og konflikter.
  • Undervisningsaktiviteten ”Hack undervisningen” på side 21-23 giver eleverne en forståelse for, at de selv er medskabere af den virkelighed, de befinder sig i. Formålet med øvelsen er at træne deres kritiske tænkning som udgangspunkt for at kunne handle og skabe forandringer. Øvelsen understøtter elevernes evne til at styrke fælleskaber og gør det lettere at forstå mennesker som ikke ligner dem selv.

Se desuden de to inspirationsfilm med Jon Valdemar, direktør i Center for Konfliktforebyggelse, om hvordan man som lærer kan håndtere konflikter på fællesarealer i skolens område her på siden.