Hop til indhold

Hvordan taler man nemt om det svære?

Materiale med praktiske redskaber skal hjælpe pædagoger og lærere til at håndtere følsomme og kontroversielle emner i dagligdagen med børn og unge.

Gennem undervisning og aktiviteter i skolen eller i tilbuddet hjælper vi børn og unge til at forstå demokratiet, den demokratiske proces, menneskerettigheder og medborgerskab. De lærer, hvad det vil sige at leve sammen i forskellighed og mangfoldighed. Nøglen til børn og unges demokratiske dannelse findes i, hvordan vi lærer dem at rumme andres værdier og håndtere følsomme og kontroversielle emner. Derfor skal alle børn og unge have lov til at øve sig og udforske samtalen, uenigheden og tolerancen. I trygge rammer. Det ruster dem til at kunne indgå som medborgere i et demokratisk samfund, hvor dialog om svære emner er en del af hverdagen.

 

 

 

For at give inspiration til at håndtere kontroversielle emner i hverdagen med børn og unge, har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet materialet "Hvordan taler man nemt om det svære?" Materialet består af fire pixi udgivelser med praktiske øvelser til pædagoger og lærere i dagtilbudgrundskolen, på erhvervsskolerne og i gymnasiet.