Forældresamarbejde

Inspirationsmateriale henvendt lærere og pædagoger i grundskolen med det formål at udvikle og styrke skole-hjem-samarbejdet med særligt fokus på samskabelse.  

Dette inspirationsmateriale giver konkrete bud på, hvordan skole-hjem-samarbejdet kan tilrettelægges, så det styrker hverdagsdemokratiet i grundskolen.

Ved at gentænke skole-hjem-samarbejdet som en samskabelsesproces bliver det muligt at fremme:

  • En gensidig empatisk og undersøgende tilgang til hinanden, som består i at finde løsninger, der skaber værdi for alle involverede
  • Forældrenes muligheder for at deltage og dermed øge deres engagement og ejerskab til skolens demokratiske fællesskab.

Materialet kan hentes her: Demokratisk skole-hjem-samarbejde