Hop til indhold

Forældresamarbejde

Inspirationsmateriale henvendt lærere og pædagoger i grundskolen med det formål at udvikle og styrke skole-hjem-samarbejdet med særligt fokus på samskabelse.

Dette inspirationsmateriale giver konkrete bud på, hvordan skole-hjem-samarbejdet kan tilrettelægges, så det styrker hverdagsdemokratiet i grundskolen.

Ved at gentænke skole-hjem-samarbejdet som en samskabelsesproces bliver det muligt at fremme:

  • En gensidig empatisk og undersøgende tilgang til hinanden, som består i at finde løsninger, der skaber værdi for alle involverede
  • Forældrenes muligheder for at deltage og dermed øge deres engagement og ejerskab til skolens demokratiske fællesskab.

Materialet kan hentes her: Demokratisk skole-hjem-samarbejde

Bag om materialet

Materialet, der er en del af en større materialepakke til inspiration for fagprofessionelle i dagtilbud, er udviklet under satspuljeinitiativet til forebyggelse af radikalisering og social kontrol af VUDA (Via University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research) for Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Der er under samme satspuljeinitiativ også udviklet en inspirationsmaterialepakke til fagprofessionelle i både grundskole- og på fritidsområdet, til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.