Hop til indhold

Social kontrol

Her kan du finde film og podcast, som giver inspiration til, hvordan vi bedst forebygger negativ social kontrol samt hente en folder med konkrete opmærksomhedspunkter og handlemuligheder ved bekymring om negativ social kontrol. 

Inspirationsfilm og podcast om social kontrol

Undervisning i demokrati og rettigheder og dialog med andre om forskellige emner er med til at styrke børn og unges demokratiske dannelse og modstandskraft mod negativ social kontrol.

Folder om negativ social kontrol

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har sammen udgivet en folder om social kontrol, der kan hentes her.

Det' mit liv - eller er det?

Med DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? får du som underviser et redskab til at tale om social kontrol med dine elever. Samtidig giver materialet dine elever anledning til at reflektere over og tage stilling til hvad social kontrol dækker over, om de selv har oplevet noget grænseoverskridende, og hvem der egentlig bestemmer hvad i deres liv.