Hop til indhold

Folder sætter fokus på bekymringstegn ift. negativ social kontrol blandt børn og unge

Unge, der er i risiko for at blive udsat for negativ social kontrol, har brug for den rette støtte og hjælp til at opnå et liv med personlig frihed og selvbestemmelse. I en ny folder kan du som lærer, underviser og skoleleder få øget kendskab til opmærksomhedspunkter og handlemuligheder i arbejdet med forebyggelse af negativ social kontrol.

Negativ social kontrol handler om styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Hvis en elev er udsat for negativ social kontrol påvirker det elevens generelle trivsel, og du har som skoleleder, lærer eller underviser pligt til at handle, hvis du har mistanke om, at en elev bliver udsat for negativ social kontrol.

Som fagprofessionel kan det være svært at vurdere, hvornår en elev er udsat for negativ social kontrol, og hvorvidt der er behov for at gribe ind.

I folderen finder du både viden om, hvilke bekymringstegn du skal være opmærksom på, hvad du kan gøre, og hvor du kan søge hjælp og rådgivning, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for negativ social kontrol. Læs derudover to case-historier og find information om dine konkrete handlemuligheder.

Folderen er udarbejdet i samarbejde mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den er udgivet i en trykt udgave og i en netudgave, som kan hentes her.

Du kan desuden læse mere om det forebyggende arbejde med negativ social kontrol her.

 

Læs mere om social kontrol her