Hop til indhold

Folder sætter fokus på ekstremisme blandt børn og unge

Ekstremisme har i en årrække fyldt meget medierne i de senere år, og der har været adskillige eksempler på danske skoleelever, som er blevet tiltrukket af ekstremisme. I en folder kan du som lærer, underviser og skoleleder få øget kendskab til opmærksomhedspunkter og handlemuligheder i arbejdet med forebyggelse af ekstremisme.

Som lærer og underviser har du en tæt relation til dine elever, og det er netop i det daglige pædagogiske arbejde, at du har mulighed for at styrke dine elevers trivsel og modstandskraft, samt være bevidst om eventuelle opmærksomhedspunkter relateret til ekstremisme. Det kan være svært at vurdere, hvorvidt der er grund til at reagere ud fra en ændret adfærd hos et barn eller en ung. Dialog med eleven kan være med til at afdække, om der er opmærksomhedspunkter, som skolen skal handle på.

I folderen finder du både viden om, hvad du kan gøre, og hvor du kan søge hjælp og rådgivning, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung er tiltrukket af ekstremisme. Læs to case-historier, bliv klogere på, hvordan myndighederne handler på tre forskellige niveauer i arbejdet med at forebygge ekstremisme og find information om dine konkrete handlemuligheder.

Folderen er udarbejdet i samarbejde mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Folderen findes i en trykt udgave og i en netudgave, som kan hentes her.