Hop til indhold

Konkrete handlemuligheder og kontaktoplysninger

Har du mistanke om, at en elev er tiltrukket af ekstremisme? Find kontaktoplysninger til instanser, du kan søge råd og vejledning hos.

Konkrete handlemuligheder

Oplever du, eller har du mistanke om, at en elev er tiltrukket af ekstremisme, så start med at tale med din ledelse og team. Det er altid godt at få vendt en bekymring med det lærerteam, der kender eleven. Sammen kan I be- eller afkræfte en bekymring, og måske lægge en plan for, hvordan I kommer videre.

På hjemmesiden www.stopekstremisme.dk kan du læse mere om veje ind og ud af ekstremisme, og du kan få information om, hvorvidt der er arrangementer og begivenheder om forebyggelse af ekstremisme i dit lokalområde. Vurderer du/I, at der er behov for at handle over for eleven, er der hjælp at hente ved at kontakte en af instanserne, oplistet nedenfor.

Kontaktmuligheder

Det lokale SSP

På din kommunes hjemmeside kan du finde kontaktinformation til det lokale SSP-samarbejde. Her kan du søge råd og vejledning, ift. den bekymring du har, og forhøre dig, om der er nogle lokale tiltag, du kan drage nytte af. Samtidig kan SSP vurdere, om bekymringen skal visiteres videre til infohuset.

Infohuset

Infohuset er et kriminalpræventivt samarbejdsforum, hvor de centrale aktører er tovholdere fra politi og kommune, der arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. Formålet med infohussamarbejdet er at sikre, at borgere, der er i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv, bliver identificeret rettidigt med henblik på forebyggelse. De respektive myndigheder iværksætter efterfølgende foranstaltninger og tiltag i eget regi. Du kan kontakte dit lokale SSP for kontaktoplysninger til infohuset.

Hotline mod ekstremisme

Den landsdækkende Hotline mod Ekstremisme er en samlet indgang for alle, som har konkrete bekymringer knyttet til ekstremisme, radikalisering og udrejse til konfliktzoner.

Telefon: 41 74 90 90 - alle medarbejderne har tavshedspligt!

Hotlinen er åben dagligt mellem 8-22.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Udlændinge- og Integrationsministeriet understøtter det forebyggende arbejde blandt uddannelsesinstitutioner, kommuner, kriminalpræventive samarbejder, boligorganisationer, foreningslivet m.v. Centeret er ansvarlig for at udvikle nye tiltag og metoder til at forebygge ekstremisme, både lokalt og online, og tilbyder rådgivning og opmærksomhedsoplæg over hele landet.

Telefon: 72 14 27 00

Mail: ekstremisme@siri.dk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder lærere og undervisere gratis workshops i det konkrete arbejde med at håndtere kontroversielle emner i undervisningen. Det kan eksempelvis være inden for politik, religion, kultur og seksualitet.

Telefon: 33 92 51 34

Mail: demokratiogmedborgerskab@stukuvm.dk