Hop til indhold

Det brede arbejde med demokrati og medborgerskab

Henvendt til gymnasieundervisere. Du kan finde tre konkrete øvelser, der understøtter elevernes aktive medborgerskab samt skaber refleksion om deres egne muligheder og rettigheder i et demokratisk samfund.

Det brede arbejde med demokrati og medborgerskab handler i høj grad om at forberede børn og unge til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen har en unik platform i forhold til at præsentere eleverne for forskelligartede perspektiver og livsanskuelser, lade dem afprøve forskellige synspunkter samt give dem egne erfaringer med det deltagende demokrati.

I materialet ”Inspirationsmateriale til de gymnasiale uddannelser” finder du blandt andet følgende tre øvelser til arbejdet med demokrati, rettigheder og medborgerskab i gymnasiet:

  • Undervisningsaktiviteten ”Hvad er formålet med gymnasiet?” på s. 5 er en god introduktionsøvelse til et forløb om demokrati, rettigheder og medborgerskab. Øvelsen er målrettet elever, særligt dem der lige er startet i gymnasiet. Formålet med øvelsen er at gøre eleverne bekendte med formålsparagraffen og hinandens grunde til at have påbegyndt en gymnasial ungdomsuddannelse. Øvelsen skal danne udgangspunkt for en forventningsafstemning i klassen om, hvad det egentlig vil sige at gå i gymnasiet.
  • Øvelsen ”Den gode klassekultur” på s. 16 giver eleverne mulighed for at overveje og aftale, hvilke principper de ønsker skal være bærende i klassefællesskabet. Øvelsen er målrettet nye elever, men kan anvendes på alle klassetrin. Formålet med øvelsen er at opbygge en demokratisk og rummelig klasserumskultur, der danner baggrund for samspillet i klassen.
  • Undervisningsaktiviteten ”Betydningen af fællesskab” på s. 18 hjælper eleverne med at dykke ned i deres fællesskab, engagere sig i skolens øvrige aktiviteter og tage ejerskab for skolen. Formålet med øvelsen er at gøre eleverne bevidste om de muligheder, de har for at involvere sig og deltage i fællesskabet uden for undervisningen – fx igennem elevråd, festudvalg, faglige udvalg mv.

Hvis eleverne finder det svært eller grænseoverskridende at fremsætte deres mening, kan de to brætspil:”Dilemmaspillet” og ”Holdninger på Spil” hjælpe eleverne med at blive trygge og komfortable. Spillene træner elevernes evne til at turde ytre og argumentere for deres mening og samtidig lytte til og reflektere over andres synspunkter.

Du kan desuden finde inspiration til en temauge om fællesskab, medborgerskab og demokrati her og til dialogbaseret undervisning her.