Hop til indhold

Om demokrati under udvikling

’Demokrati under udvikling’ er titlen på dette site, der handler om fællesskab, demokrati og medborgerskab.

I 2016 indgik den daværende regering en aftale på integrationsområdet som fødte satspuljeinitiativet ”Forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol i dagtilbud, skole- og fritidstilbud og ungdomsuddannelserne”.

Initiativets formål er at styrke børn og unges modstandskraft mod ekstreme holdninger og negativ social kontrol igennem tidligt forebyggende arbejde, der sætter fokus på at understøtte fagprofessionelle i at ruste børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer, som gør dem i stand til at træffe selvstændige valg i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter og sociale relationer.

I regi af satspuljeinitiativet er der skabt et solidt vidensgrundlag om, hvordan tidlige forebyggende indsatser mod radikalisering og negativ social kontrol bedst tilrettelægges. På dette site kan du finde inspiration til aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover kan du læse om aktuelle tiltag, lytte til podcast og se film, der giver inspiration til det demokratiske arbejde.

Kontakt 

Thulani Lindberg-Nielsen
Børne- og Undervisningsministeriet 
Thulani.Lindberg-Nielsen@stukuvm.dk