Om demokrati under udvikling

’Demokrati under udvikling’ er titlen på den nationale kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Kampagnen er målrettet grundskoler, produktionsskoler, gymnasier, erhvervsskoler, almene voksenuddannelser samt andre aktører med interesse for arbejdet med demokrati i et handlingsperspektiv.

På sitet findes materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

Baggrund

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever ikke deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet.

Om materialerne

’Demokrati under udvikling’ skal give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Materialer, forløb og aktiviteter har til formål at styrke børn og unges demokratiske selvtillid og tro på, at de kan gøre en forskel. Initiativet fokuserer samtidig på at træne den demokratiske refleksion inden for de fem temaer:

  • Den demokratiske samtale
  • Demokratiske fællesskaber
  • Demokratiske handlekompetencer
  • Kildekritik og kritisk refleksion
  • Demokratisk deltagelse

Materialerne er frit tilgængelige her på sitet og giver mulighed for at sammensætte forløb, der passer til udvalgte fag, på tværs af fag eller andre lokale forhold. Det er vigtigt, at den enkelte underviser vurderer og tilpasser materialet til klassens faglige og sociale niveau, så der tages udgangspunkt i elevernes virkelighed.

Kontakt

Dorthe Anthony
Projektleder
Undervisningsministeriet 
dorthe.anthony@stukuvm.dk