Sæt dit aftryk logo

Basketball og medborgerskab

I to projekter er der fokus på at styrke demokratiske fællesskaber gennem baskettræning.

På Tagensbo Skole i København har man fokus på at styrke de demokratiske fællesskaber og sammenhængskraften i det lokale område gennem baskettræning. Det gør man blandt andet i projektet Klubopstarter, hvor børn og unge gennem basket styrkes i deres udvikling til at blive aktive og engagerede medborgere.

Samme vision har man på Skovbrynet Skole, hvor Børnebasketfonden er i gang med at pilotafprøve deres nye tilbud om valgfaget Basketball og medborgerskab. Formålet er at styrke elevers demokratiske deltagelse gennem teoretiske forløb om medborgerskab og foreningsliv suppleret med regelmæssig basket træning.

Undervisningsministeriet har besøgt skolerne for at blive klogere på, hvorfor er det en god ide at inddrage sport og foreningsarbejde i undervisningen om demokrati og medborgerskab.

Hvis du er interesseret i at høre mere om de to projekter og eventuelt få Børnebasketfonden ud på din skole, kan du skrive til projektleder Henrik Veiergang, henrik@bornebasketfonden.dk eller ringe på telefon 26 36 10 42.

Kort om valgfaget Basketball og Medborgerskab

Basketball og medborgerskab består af et valgfag til skolernes 8. og 9. klasser, samt muligheden for at blive trænerassistenter i de lokale klubber.

Valgfaget har dels et teoretisk forløb, hvor børnene lærer om dansk organisations- og foreningsliv, trænerdidaktik, samt lokal viden om foreningsliv og medborgerskab i skolens nærområde. Herudover er der et praktisk forløb, hvor eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i basketball, gennemgår en SMARTbasket-instruktøruddannelse og lærer at planlægge og igangsætte øvelser for børn. Som en del af valgfaget tilstræbes det, at eleverne tager medansvar for undervisningen af mindre børn i SkoleBasket-forløb på skolen.

Efter gennemført valgfag tilbydes eleverne et fritidsjob som trænerassistenter i den lokale BørneBasketklub, Eleverne/trænerassistenterne skal fremstå som rollemodeller for de mindre børn og vil blive hjælpetrænere på et ugentligt børnebasketballhold sammen med voksne, erfarne trænere.

Kort om projektet Klubopstart

Klubopstarter har til hensigt at styrke fællesskabet i lokalområdet og at børnene gennem basket udvikler sig til aktive og engagerede medborgere. Gennem Basketball som fællesskab, øver eleverne sig i samarbejde og i at tage ansvar for de forskellige opgaver der ligger i at være aktiv i en klub. Børnene lærer helt universelle regler for det at deltage i et forpligtigende fællesskab og udvikler sociale kompetencer med fokus på anerkendelse og empati.